Numerologický rozbor

 

NUMEROLOGICKÝ ROZBOR

 

1. Psychické číslo

2. Životní číslo

3. Čísla jména: aktivní a dědičné číslo + realizační číslo + číslo duše + číslo osobnosti

4. Kosmické číslo a číslo štěstí

5. Numerologická mřížka + linie

6. Karmický odkaz

7. Vibrace životního úspěchu

8. Osobní roční vibrace

9. Devítileté vibrační cykly

 

1. Psychické číslo, může být jak složené, tak jednoduché, které Vás ovlivňuje jak po negativní, tak po pozitivní stránce - to ostatně bude záležet na Vás. Tato čísla jsou ve většině případů nejdůležitější v celém numerologickém rozboru a nejvíce odkrývají charakter osoby. Jsou to čísla individuality a profesionality a náleží fyzické a materiální stránce. Složená čísla odhalují nebo indikují karmické vlivy a patří spirituální stránce života. Nastiňují to co je skryté a probíhá takzvaně za scénou.

(Karma – řetězec minulých životů, kterými prošla naše duše ve svých reinkarnacích. „Karmickými vlivy“ se rozumí, že složené číslo, které nám v tomto životě přísluší, nese s sebou určité vlivy z minulých životů.) Vy, co nevěříte na minulé životy, berte tato čísla tak, že jejich vibrace vyplouvají z vašeho podvědomí. A jde o další vlastnosti a povahové rysy, které vznikají vlivem složených čísel a nevyskytují se u lidí narozených v období 1. až 9. dne kteréhokoliv měsíce.

 

2. Životní číslo, jeho vlastnosti využíváme celý život, vypovídá o nás, o našich přednostech i nedokonalostech. Životní číslo a všechna čísla v našem numerologickém rozboru jsou nástrojem, který můžeme použít k hlubšímu proniknutí do naší duše, do našeho sebepoznání a odtajňují plnou náruč možností, které nám život nabízí. Životní číslo nás provází nepříznivými chvílemi života jako věrný přítel, který umí poradit, utěšit a najít východisko méně příznivé situace.  Životní číslo má i své stínové číslo. Tak jako pevný objekt vrhá stín, tak i čísla mají svůj stín. Stínové číslo nevěští nic špatného, pouze poukazuje na skryté vlastnosti a možnosti životního čísla a je jen dodatkovým protějškem.

3. Čísla našeho jména tvoří nedílnou součást celkového numerologického rozboru, jsou velmi důležitá, nesou v sobě určitý znak individuality a odlišují nás od lidí, kteří mají stejná čísla data narození. Na čísla jména se můžeme podívat z více pohledů. V první řadě je to význam aktivního a dědičného čísla. Realizační číslo – základní kámen podle, kterého se bude formovat naše profesní budoucnost. Dále zjišťuji číslo duše a číslo osobnosti. Duše a vědomí, to jsme opravdu my – naše sebevědomí a moudrost. Naše osobnost odhaluje, jak nás vnímají ostatní, to je podoba, která z nás vyzařuje. Realizační číslo odhaluje kvality duše a odkrývá možnosti osobnosti v kombinaci, ve které se předvádí.

 

Změna jména 

Čísla jména jsou zděděná, vybírají nám je rodiče, mohou se během života změnit. Pokud je jejich vibrace nepříznivá, je změna velmi vhodná. Energie nového jména se usazují až 7 let. Pomocí numerologie se mohou ženy, které se rozhodnou uzavřít sňatek a nosit příjmení svého manžela, vyhnout nepříznivým vibracím nebo dostanou návod jak s takovou vibrací lépe pracovat. To také platí i pro člověka, který se rozhodne změnit jméno. Snadno se tak dovíte, zda změna jména povede k lepšímu či horšímu.

 

4. Doplňkovým číslem je číslo iniciál, které se používá hlavně k výpočtu kosmického čísla, což je náš vesmírný průvodce a ochránce na pouti naším životem.

Mnohé také napoví číslo štěstí.

 

5. Numerologická mřížka genetický kód člověka, skládající se z rovnice data narození + význam linií v mřížce.

 

6. Karmický odkaz – vliv minulých životů na nynější život aneb 13 komnata podvědomí.

 

7. Vibrace životního úspěchu – cesta za životním úspěchem (budoucnost).

 

8. Osobní roční vibrace vypovídá o tom, co Vás čeká v tomto roce.

 

9. Devítileté vibrační cykly  - trojúhelník devítiletých vibračních cyklů. Vypovídá o tom, jaká čísla v budoucnosti ovlivní Váš život v devítiletých vibračních cyklech, co to pro Váš život bude znamenat, jaké změny Vás čekají.

KAŽDÉ ČÍSLO MÁ SVOJI SPECIFICKOU CHARAKTERISTIKU, V NUMEROLOGII SE SETKÁVÁME S JEDNODUCHÝMI A SLOŽENÝMI ČÍSLY.

JEDNODUCHÁ ČÍSLA JSOU – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

ČÍSLO 4 JE NIŽŠÍ KARMA, ČÍSLO 7 MALÁ KARMA A ČÍSLO 8 VELKÁ KARMA.

CO TO V PRAXI ZNAMENÁ?

Mohlo by se zdát, že lidi, jejichž životy jsou ovládány těmito čísly, provází neštěstí. Není tomu tak. Tito jedinci si vybrali tyto čísla, jako kanál svého narození v moudřejším stavu milosti, aby vyrovnali své karmické dluhy, které si přináší z minulých životů, které dříve nepochopili, jejich vyrovnání stále odkládali  a nevěnovali jejím poselstvím porozumění.  Nyní je čas pochopit plný význam karmického řetězce, čelit karmickým závazkům a s konečnou platností je vyvážit. Pokud se v této úrovni vědomí toto nezdaří a osoba bude stále ignorovat karmické výzvy, může být její život skutečně plný neštěstí, což je způsobeno pouze jen faktorem: nevidím, neslyším, nevěřím.

SLOŽENÁ ČÍSLA JSOU OBECNĚ NAZÝVÁNA ČÍSLA KARMICKÁ. POZOR!!! JSOU NUMEROLOGICKÉ SYSTÉMY, KTERÉ JE IGNORUJÍ, COŽ JEDNOZNAČNĚ ZPŮSOBUJE, ŽE V TOMTO PŘÍPADĚ SE VÝKLAD STÁVÁ PODVRHEM. POZOR NA TO! DOKONCE SE VÁM MŮŽE STÁT, ŽE VÁM JINÝ NUMEROLOG SPOČÍTÁ POUZE DATUM NAROZENÍ. BEZ JMÉNA A PŘÍJMENÍ NENÍ NUMEROLOGICKÝ ROZBOR ÚPLNÝ!

Náš Vesmír vibruje na základě Kosmického zákonu příčiny a následku: Všechny naše myšlenky a činy, jak pozitivní, tak negativní vysíláme do vesmíru. Kde se odrážejí jak v zrcadle a znovu se vrací v podobě dobra či zla, podle toho jak si zasluhujeme. Každá osoba, naše myšlenky, činy a skutky v našem životě přispívají bezpodmínečně nesmírně důležitě k naší karmické cestě a všechno to do sebe zapadá jako velmi složitá skládanka. Nemá smysl dávat vinu druhým, protože každá negativní energie, kterou ze sebe vydáme (může to být jen pouhá myšlenka) se vždy obrátí proti nám, až to budeme nejméně čekat. Proto, když budeme myslet s rozmyslem, s láskou v souladu s Kosmickým zákonem – tudíž pouze pozitivně bude se nám v životě nesmírně dobře dařit a vše půjde svižně a lehce. Vyhneme se tak osobním i planetárním katastrofám.

Složená čísla mají 5 kategorií:

1. Čísla Karmické odměny – zasloužené ve více než jedné předchozí inkarnaci.

2. Čísla Intuice a snů – čísla obsahující varování před nebezpečím pomocí intuice a jasnozřivých snů.

3. Čísla Mistrovská, spirituální a magická – 11, 22, 33; která podle zákona numerologie nemohou být v některých případech             sečtena na jednoduchá čísla.

4. Čísla Podvědomí – každé toto složené číslo obsahuje ve své charakteristice. Návod jak jednat proti případným nebezpečím             obsahuje varovné vibrace, které nás upozorňují na skryté skutečnosti jak předejít neúspěchu, na co si dát pozor a čeho se             vyvarovat

5. Čísla Nejtěžší Karmy – čísla duchovního osvícení duše.

 

Složená čísla jsou čísla 10 – 52. Proč končí složená čísla vibrací 52, není zcela jasné. Podle Chaldejců se dostaneme k základnímu číslu 9, které násobíme tak dlouho, až dospějeme k číslu 45. Potom přičteme magickou 7, k 45 a dostaneme 52, což představuje 52 týdnů našeho kalendářního roku. Když násobíme mystickou 7, dostaneme číslo 364, které se rovná počtu dní v roce ve starověku. Chaldejci slavily 365. den roku jako velký svátek (posvátný den), kdy nebyla povolena žádná pracovní aktivita muže, ženy, dítěte či zvířete. Ať chápeme důvody pro toto pravidlo nebo ne, je třeba jej respektovat, složená čísla prostě končí u 52. Vyšší čísla, která jsou výsledkem našich numerologických výpočtů, se redukují na čísla jednoduchá nebo složená. Příklad:  53, 5 + 3 = 9; 54, 5 + 4 = 9; 74, 7 + 4 = 11; 87, 8 + 7 = 15 atd. U čísel se stejným významem jsem našla toto logické vysvětlení, příklad: 34, má stejný význam jako 25, obě čísla součtem dávají 7, složené číslo k sedmičce je 25. U čísla 38, napoví celková analýza numerologického rozboru, která vibrace více působí, zda pouze 11 nebo obě tedy 29.

VÝZVY SLOŽENÝCH ČÍSEL PROSÍM NEIGNORUJTE!!!

Studium a praktická aplikace numerologie není v rozporu s náboženským přesvědčením. Je to pouze jedna ze stránek harmonií vesmíru a synchronizace přírodních zákonů. Nepřizpůsobením se těmto jednoduchý a logickým zákonům si způsobujeme utrpení. Když se naučíme jak s nimi žít v harmonii, potom štěstí, zdraví a úspěch budou dosažitelné.