Jak číslo domu a bytu může ovlivňovat náš život

 

Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající cifry. Jenomže tak to není. Ukazuje se, že tahle čísla mají své vlastnosti a individualitu. Můžeme však zjistit, jaký je vzájemný vztah tohoto číselného označení bytu nebo domu, kde žijeme a celkové atmosféry našeho života.

Avšak pokud jde o numerologii domova, nemá číslo domu na život až tak mocný vliv, mnohem více záleží na tom, jak si pod vlivem vibrace a energie čísla svého domu budete počínat vy sami. Rozhodující energií domova je hlavně energie a záměry těch, kdo ho obývají.

Rozhodně bez vašeho úsilí samo číslo domu nezafunguje tím, že například v domě s číslem 8 zbohatnete, pokud pro to sami nic neuděláte a neumíte-li nakládat s financemi. Je dobré mít tedy na paměti, stěhujte-li se do nějakého domu nebo bytu v naději, že vám samo číslo domu dopomůže k tomu, co si přejete. Abyste tam, kde žijete, získali to, po čem toužíte, musíte vyjít Vesmíru vstříc a to můžete udělat jen vy sami svou osobní energií svými myšlenkami a emocemi se zaměříte na uskutečňování svých snů. Musíte vynaložit dost úsilí, protože číslo vašeho domu samo o sobě nic dělat nemůže.

Na straně druhé energie čísla domu přirozeně působí na jeho obyvatele a vyplatí se tedy snažit se pochopit povahu energie čísla tohoto domu, abyste ji mohli využívat ke svému prospěchu. Při výběru ideálního domu nebo bytu byste se měli řídit především intuicí a tak můžete podpořit pozitivní energii a minimalizovat i těžkosti.

Někdy může číslo domu posílit vaše číslo osudu nebo jiná čísla v numeroskopu, jindy zase může dodat nějaké číslo, které vám schází a které potřebujete k osobnímu růstu v tomto životě. Pokud číslo domu reprezentuje nějakou výzvu, může vám v době, kdy budete v takovém domě žít, pomoci obstát v hlavních životních lekcích.

Když si hledáte nový domov, pak se řiďte intuicí a teprve potom čísly. Jenom vaše duše ví, jaké životní zkušenosti vás v budoucnu čekají a zná to ideální místo a ve vašem postupování vás podpoří. Otázkou je, zda umíte naslouchat své duši. Uváděné charakteristiky určitě neznamenají, že byste se měli přestěhovat. Vybírat si vlastní adresu je dost složité a někdy i nemožné. Je proto třeba myslet na to, že vibrace každého čísla má svou vlastní krásu a v přítomné chvíli je nejspíš číslo vašeho domu a bytu právě tím, které v této životní etapě potřebujete, nebo které vám vyhovuje. Je však možné, že vám získané poznatky umožní pochopit některé životní nezdary a v budoucnu vám budou při stěhování do jiné nemovitosti nápomocny lépe se orientovat.

Abychom zjistili numerologické číslo svého bydliště, musíme sečíst všechna čísla jak popisná, tak i orientační, která ho tvoří, abychom dostali jedinou číslici.

Například: číslo domu je 139/10. Z toho plyne numerologické číslo 5 (1+3+9+1=14; 1+4=5). Pokud žijete v domě s více byty, pak vás ovlivňuje také číslo bytu. Sečtěte tedy nejenom číslice v čísle domu, ale také v čísle bytu. Budete-li číst dál, dokážete si určit celkovou atmosféru místa, kde žijete. Samozřejmě zde uváděné interpretace nemusíte brát jako bernou minci, možná ale, že skutečně narazíte na nějakou zákonitost v atmosféře svého bydliště.

ČÍSLO 1

V tomto domě vyjde na povrch více vaše extrovertní stránka osobnosti, cílevědomé bytí a velká síla. Pozor na rázné a impulzivní jednání, zejména se sousedy. Volte opatrně svá slova, která si vyměňujete s ostatními lidmi zde bydlícími doma i ze sousedství. Váš dům je pod vlivem znamením SLUNCE. To podporuje tvůrčí sebevyjádření. Nabíjí silou, nezávislostí a jedinečností. Je to ideální dům pro všechny, kdo si přejí stát na vlastních nohou, nalézt motivaci a uskutečňovat své záměry. Bydlíte-li sami nebo vyhovuje-li vám práce z domova, zejména jako samostatného podnikatele, je dům s číslem 1 pro vás ten pravý. V takovém domě načerpáte inspiraci k mnoha kreativním a inovativním nápadům, ale vyvarujte se soutěživosti a agresivity a nepřehánějte to se svou ctižádostí. Obvykle zde převládá tvůrčí energie a radost ze života. Dobře se tu bydlí těm, pro něž je důležitý osobní názor, těm, kdo jsou povoláni rozsvěcovat život jiných. Lidé žijící v domě JEDNIČKY se dobře učí na svých vlastních zkušenostech, ne na zkušenostech těch druhých.

Příznivé barvy jsou jasné, červenooranžové. Celková atmosféra v domě je bezstarostná a otevřená. Jednička obvykle vypráví o krásném životě, přináší radost a veselí a atmosféru nepřetržitého svátku. Vede člověka ke slávě a úspěchu. Posiluje vnitřní kouzlo.

ČÍSLO 2

Číslo domu 2 nabíjí vnímavostí, léčivou silou a přeje partnerství. Je to ideální dům pro dvojice a pro všechny, kdo se rádi o někoho starají nebo rádi pomáhají druhým lidem. Máte-li rádi zvířata a baví-li vás pečovat o zahradu, je dům s číslem 2 pro vás ten pravý. Takový dům vybízí k přípravě domácích jídel, muzicírování, psychickému rozvoji osobnosti a také k léčitelské praxi provozované doma. Tento dům přeje sounáležitosti, kompromisu a schopnosti chápat jiné lidi. Váš domov by měl být otevřen pro každého, kdo ho dokáže naplnit láskou, radostí a pozitivní energií. Jste často ochotni pomáhat druhým a máte pro problémy lidí pochopení. Dávejte si však pozor na zjitřené emoce, žárlivost a závislost a nedávejte ze sebe druhým příliš mnoho, ab vás to nevyčerpávalo, a abyste se nepropadli do pohodlnosti, lenivosti nebo nenastoupili na úplně flegmatickou životní cestu. Dům je pod vlivem znamení MĚSÍCE. Všechny nepříjemnosti se tu řeší mírnou cestou. Je vhodný pro vědce, sportovce a jasnovidce.

Příznivá barevná stupnice interiérů by měla být v mléčných a jemných krémových odstínech. Posiluje vnitřní pohyb emocí a intelektu, vzájemnou přitažlivost a závislost bydlících. Napomáhá v řešení problémů i lidem zdrženlivým, neboť stimuluje citlivost. Bydlení pod tímto číslem nelze však doporučit lidem mimořádně emotivním a nervním.

ČÍSLO 3

Číslo domu 3 nabíjí kreativitou a přeje komunikaci a zábavě. Je to ideální dům pro umělecky založené lidi, kteří by rádi ještě posílili své kreativní schopnosti. Můžete se zde věnovat psaní, vaření, aranžérství, designu, malování, zpěvu, tanci nebo vytváříte-li něco za pomoci rukou či představivosti, pak je dům s číslem 3 pro vás ten pravý. Tento dům přeje zábavě a přináší spokojenost a radost, proto se jeho vibrace skvěle hodí také pro výchovu dětí a pro společenský život v rodinném kruhu i s přáteli. Znamení MARSU předznamenává nutnost aktivního jednání, brání se nečinnému sezení s rukama v klíně. V tomto domě se každému vždycky chce něco dělat. Rozhodnutí je třeba dělat rychle, aby se neztratila příležitost. Je tu dobře všem. Sexuální i duchovní energie tady vzrůstají. Trojka poskytuje velké životní a fyzické síly a dodává vášnivosti. Přináší také úspěch v jakékoli oblasti spojené s fyzickou činností, zbavuje závislosti na jiných. Lenost by v tomto domě mohla vést k nemoci. Dává tak o sobě vědět nespotřebovaná energie. Na druhé straně toto číslo domu také podněcuje pomluvy, kritiku, emocionální nevyrovnanost a nezodpovědné chování. Stále můžete přesouvat nábytek a malovat zdi. Dávejte si pozor na to, aby byly vaše plány realistické, jinak se můžete finančně dost vyčerpat.

Příznivou barvou jsou všechny odstíny červené.

ČÍSLO 4

Číslo domu 4 podporuje strukturu, řád a stabilitu. Je to ideální dům pro všechny, kdo si chtějí budovat solidní základ pro budoucnost a potřebují k tomu mentální a fyzickou kázeň. Hodláte-li se usadit a podstatněji se ve svém životě zabezpečit, je dům s číslem 4 pro vás ten pravý. Je to dobře známý staromódní rodinný dům a umožní vám věnovat se tomu, čeho chcete dosáhnout. Mějte na paměti, že číslo 4 znamení rovněž to, že máte-li se dostat k žádaným výsledkům, je zapotřebí vynaložit mimořádné mentální, fyzické i emocionální úsilí, takže je důležité, abyste po tu dobu, kdy budete bydlet v tomto domě, pilně pracovali, ale udělali si čas i na zábavu a odpočinek. Jdou vám lehko od ruky všechny řemeslné práce. Stále nacházíte věci, které musí být předělány anebo opraveny. Vaše schopnosti jsou zde oceňovány i mezi sousedy a malé služby mohou upevnit vaše vztahy. Dařit se zde může pěstování květin a zahradničení. Dům pod znamením MERKURA. Čtyřka vládne energií ochrany a stability. Tento dům je vhodným útočištěm pro nejisté, v životě se tak trochu ztrácející lidi. Čtyřka jim pomůže uklidnit situaci, získat na stabilitě a praktičnosti. Je dobrá pro skupiny lidí, které pracují na stejné věci, jdou za týmž cílem. Posiluje intelekt, umožňuje dosáhnout úspěchu v činnosti čistě intelektuální nebo zprostředkovatelské a také v řemeslech. Přináší s sebou velké množství schůzek a setkávání, podmiňuje úspěšnost při cestách i studiu. Workoholici by se měli čtyřce vyhnout, protože jinak budou pracovat ještě více!

Příznivé barevné kombinace: modrá se žlutou a blankytná se šedivou.

ČÍSLO 5

Číslo domu 5 nabíjí aktivitou a přeje změně a dobrodružství. Je to ideální dům pro všechny, kdo rádi cestují a snaží se vytěžit ze života maximum. Budete mít pořád co dělat a mnohokrát se ocitnete nahoře i dole, ale nikdy nebudete mít nouzi o vzrušení, které vás bude neustále udržovat ve střehu. Chcete-li toho v tomto životě zažít co nejvíc, je dům s číslem 5 pro vás ten pravý. Takový dům podporuje a napomáhá dobrým sousedským vztahům, kypí společenským životem, ale dávejte si pozor na přílišnou shovívavost, náladovost a výstřední chování. Tento dům je ovládán JUPITEREM a žije ve dne i v noci. Život v něm znamená nepřetržitý sled výletů, setkání, mejdanů a pikniků někde. Obvykle je tu někde umístěna velká knihovna. Je vhodný pro vědecké pracovníky a novináře, neboť stimuluje aktivitu svých obyvatel. Každému se tu chce zabývat se něčím hodně obsáhlým: politikou, vědou, něčím, co je schopno dát dohromady lidi na základě nějaké společné myšlenky. Jako ozdoby jsou v tomto domě věci „z daleka“, najdeme tu bronzové nádoby, globy i dalekohledy. Pětka posiluje sexuální přitažlivost, dodává optimismus a víru ve vlastní síly. Kdo však má rád klidný, uměřený život, kdo je unaven životním ruchem a zmatky, měl by se číslu pět ve svém bydlišti raději vyhnout.

Příznivou barvou je purpurová.

ČÍSLO 6

Číslo domu 6 nabíjí láskou a krásou a přeje přátelství. Je to ideální dům pro založení rodiny a pro navazování hlubokých přátelských vztahů s ostatními. Energie domu s číslem 6 prospívá dětem, zvířatům a zahradám, protože na všechny působí uklidňujícím a vstřícným dojmem. Hledáte-li dům, který by vám dal poznat lásku a krásu. Váš dům je vždy nádherně uklizen. Vyhýbáte se povrchním setkáním. Také vám inspiruje k tvořivosti. Je to ideální dům pro domácí kosmetické studio, soukromou školku nebo pro podnikání z domova v oblasti z gastronomie, módy, poradenství nebo léčitelství. Měli byste se však vyvarovat perfekcionismu. Bydlíte-li nebo budete-li bydlet v domě s tímto číslem, zkuste se vyhnout roli mučedníka a nestrkat nos do cizích záležitostí. Dům je ovlivňovaný VENUŠÍ a naplněn harmonií a rovnováhou. Je vhodný pro rodiny s dětmi a pro ty, kdo by rádi rozvíjeli své umělecké schopnosti. Hodí se rovněž pro advokáty. Šestka probouzí přátelské a milostné vztahy. Druhý dech tu mohou chytit páry, které spolu už dlouho žijí a potřebují oživit vztah. Číslo šest odpovídá za materiální situaci. Dostatek spolu s úspěchy v lásce člověku přináší právě šestka. Dodává životu vyváženost a událostem plynulost, zbavuje neúměrného prázdného shonu. Zdá se, že v tomto domě či bytě všechno svědčí odpočinku, lásce a pohodlí. Lidé jsou tu přívětiví, mají dobrý vkus, snaží se mít svůj byt příjemný a pohodlný, velmi dobře vaří. Často tu žijí domácí zvířátka a bývá tu hodně květin.

Příznivé jsou barvy v teplých tónech, tělová, jemně hnědá.

ČÍSLO 7

Číslo domu 7 přeje introspekci, kontemplaci a osobnímu rozvoji. je to ideální dům pro všechny, kdo rádi odpočívají a tráví čas v klidu a o samotě. Hledáte-li vhodné prostředí, abyste se mohli věnovat studiu a stát se odborníkem ve svém oboru, je dům s číslem 7 pro vás ten pravý. Bydlíte-li nebo budete-li bydlet pod vlivem vibrace 7, povede vás toto číslo k odhalování vaší duchovní pravdy a spirituálnímu růstu.  Vyzařovat z vás může zvláštní energie. Často můžete vypadat vážně a vzdávat se povrchních věcí v životě. Pozvěte přátele a přivítejte u sebe doma radost. Uvolnění a odpočinek můžete nalézt ve vlastní zahradě. Je to ideální dům pro metafyziky, léčitele, analytiky, filosofy, učitele, vědce, techniky, lékaře, reportéry, analytiky, studenty a samotáře, ale pro manželské páry a rodiny může být život v něm dost náročný. I oni však jeho vibrace mohou zvládnout, vynaloží-li mimořádné úsilí, budou-li o problémech mluvit a zachovají-li přízeň svým milovaným, kteří s nimi v domě bydlí. Tento dům je pod vlivem znamení  SATURNA. Sedmička vnáší do života stabilitu a umožňuje profesionální růst. Toto číslo člověka učí zbavovat se všeho, co brání jeho vnitřní harmonii. Dodává jeho povaze houževnatost a sílu vůle, přináší zdar při dosahování jakéhokoli cíle lidem trpělivým a vytrvalým. Sedmička nedovoluje rozptylovat síly. Čeká vás mnoho událostí, které vás naučí nejenom ovládat vlastní city, ale také nahlížet do budoucnosti. Energie sedmičky poskytuje možnost soustředit se na duchovní hodnoty. Dobře se tu cítí ti, kdo chtějí žít sami, věnovat se meditaci, ezoterice, studiu filosofie a všeho, co jim pomáhá nalézt svou životní cestu. Číslo sedm není bydliště vhodné pro lidi usilující o materiální úspěchy nebo pro ty, kdo by se chtěli vyhnout samotě.

Příznivou barvou je tmavě modrá.

ČÍSLO 8

Číslo domu 8 nabíjí bohatstvím, uznáním a mocí. Je to ideální dům pro ambiciózní lidi, podnikatele a všechny, kterým jde o profesní kariéru. Snažíte-li se vypracovat do nějaké vedoucí pozice nebo mít hodně peněz a všeho dostatek, je dům s číslem 8 pro vás ten pravý. Za předpokladu, že si udržujete pozitivní postoj, žijete čestně a v celistvosti, že dbáte na rovnováhu mezi světem materiálním a spirituálním a učíte se dobře hospodařit s penězi, může vám tento dům pomoci uskutečnit to, o čem sníte. V době bydlení v takovém domě mějte však na paměti, že kolo štěstěny se může obrátit, a dbejte na to, abyste měli své finanční závazky a záležitosti v pořádku. Jinak vám toto mocné karmické číslo může ukázat svou spravedlivou odvrácenou tvář. Nesmí vás peníze ovládnout ani omezovat svým postavením a mocí. Dům je pod vlivem znamení planety URAN. Překrásné číslo osm přináší hojnost do všech oblastí života, včetně získání velkého množství přátel, příznivé atmosféry a dostatku v rodině. Číslo osm znamená celistvost, proto úspěch nepřichází jen v jedné, ale v mnoha oblastech. Týká se to i duchovních sfér. Osmička rozvíjí rychlost reakcí a v důsledku toho přináší do života tolik nečekaných osudových zvratů, že se tomu člověk časem přestává divit a je v jakékoli situaci připraven uhájit své zájmy.

Vhodné barvy v domě či bytě číslo osm: veškeré odstíny barevné škály a navíc nebeská modř.

ČÍSLO 9

Toto číslo domu nabíjí moudrostí, soucitem, tolerancí a přeje transformaci. Je to ideální dům pro všechny, kteří si přejí sloužit lidstvu, komunitě nebo nějakému okruhu lidí, nebo jen zkrátka těm, kdo jsou v nouzi. Podporuje vás v navazování přátelství a prosazování vlastních úmyslů. Koncepty, plány a projekty byste neměli prosazovat pořád sami. Zeptejte se svých přátel, rádi vám pomohou třeba jen skvělým nápadem anebo radou, pokud přímo nepřiloží ruku k dílu. Máte-li rádi zvířata nebo umění a jste-li v srdci dobrodincem, je dům s číslem 9 pro vás ten pravý. Středobodem tohoto domu je uzdravování a uzavírání, přivede vás k odpuštění a uzdravení vaší minulosti. V čase bydlení v takovém domě dosáhnete vysoké úrovně vědomí a poznání. Dávejte si však pozor na citové výkyvy a silné emoce včetně netrpělivosti a frustrace. Svůj vliv tu prosazuje planeta NEPTUN. Číslo světové harmonie poskytuje velkou sílu a duchovní zralost. Jsou tu sklízeny plody minulého úsilí. Vždycky tu má své místo láska a soucit. Ti, kdo tu žijí, snadno a rádi pomáhají jiným. V domě devítky lze dosáhnout hlubin moudrosti. Neměli by v něm žít přirození altruisté, neboť tu jsou schopni žít pouze problémy jiných, na sebe zapomenout, a sami sebe tak poškozovat.

Příznivou barvou bude azurová.

 

Domy s mistrovskými čísly

Číslo domu 11/2

Platí základní charakteristika čísla domu 2.

Tento dům nabíjí duchovní moudrostí a přeje vyššímu poznání. Je to ideální dům pro všechny, kdo si přejí dosáhnout sebezdokonalení a dostat se na vyšší úrovně vědomí. Hlavním zaměřením je v tomto domě poznání a láska k sobě samému a dále uzdravování a duchovní, psychický i osobní růst. Na cestě vás však může potkat mnoho zkoušek.

Číslo domu 22/4

Platí základní charakteristika čísla domu 4.

Toto číslo nabíjí schopností budovat a má velké množství energie tvořit nebo prosazovat něco, co prospívá komunitě nebo lidstvu jako celku. Je to ideální dům pro všechny, kdo si přejí dosáhnout sebezdokonalení a vykonat to, co si předsevzali. Hlavním směrem je převádění myšlenek do reality, kdy můžete být podrobováni určitým zkouškám, pokud jde o vaši víru a opravdovost závazků.

Číslo domu 33/6

Platí základní charakteristika čísla domu 6.

Toto číslo nabíjí schopností povzbudit a vyléčit každého, kdo vstoupí do dveří. Je to ideální dům pro všechny, kdo mají rádi děti, hudbu, krásu, jídlo, zábavu, smích, umění a koho baví učit a tvořit. Tento dům umocní vaše emoce, a tak budete připraveni na to, že se budete muset jednou pro vždy vypořádat s nedořešenými záležitostmi.

 

 

Domy s čísly karmických dluhů

Číslo domu 13/4

Platí základní charakteristika čísla domu 4.

V době bydlení v tomto domě se vyplatí vést za všech okolností čestný život jako celistvá osobnost a k problémům se stavět čelem, neuchylovat se ke zbrklým a zkratovitým jednáním nebo řešením. Nebudete-li vnitřně ukáznění, vytrvalí a cílevědomí, postoupíte v tomto domě významné zkušenosti. Takový dům vám poskytuje příležitost k osobní transformaci, přičemž klíčem k úspěchu jsou úsilí a odhodlání. Budete-li své verbální schopnosti používat k povzbuzování a inspirování druhých a vyhnete-li se pomlouvání, kritizování nebo stěžování, pak vibraci tohoto domu zvýšíte.

Číslo domu 14/5

Platí základní charakteristika čísla domu 5.

V době bydlení v tomto domě se vyplatí pěstovat ve všech oblastech života střídmost a umírněnost a dávat si pozor na jakékoliv přehánění. Budete-li brát své povinnosti vážně a ctít své závazky, postoupíte v tomto domě významné zkušenosti. Tento dům vám poskytuje příležitost k osobní transformaci, přičemž klíčem k úspěchu jsou sebekázeň a odpovědnost. Budete-li svou touhu po svobodě a dobrodružství vyvažovat svými povinnostmi, pak zvýšíte vibraci tohoto domu.

Číslo domu 16/7

Platí základní charakteristika čísla domu 7.

V době bydlení v tomto domě se snažte prověřit své základní hodnoty a zbavit se všeho povrchního, co se nesrovnává s vaším vyšším já. Rozpoznáte-li, co je ve vašem myšlení a chování diktováno egem, a povznesete-li se nad to, postoupíte v tomto domě významné zkušenosti. Tento dům vám poskytuje příležitost k osobní transformaci, přičemž klíčem k úspěchu je pokora, poctivost, věrnost a autenticita. Zaměříte-li se na svůj osobní rozvoj a podřídíte-li se nečekaným životním událostem, pak zvýšíte vibraci tohoto domu.

Číslo domu 19/1

Platí základní charakteristika čísla domu 1.

V době bydlení v tomto domě se snažte přiznávat si své chyby a chápat úhel pohledu druhých lidí bez ohledu na to, zda mají, či nemají pravdu. Budete-li uznávat názory druhých a přijímat pomoc, pokud vám ji bude někdo nabízet, postoupíte v tomto domě významné zkušenosti. Tento dům vám poskytne příležitost k osobní transformaci, přičemž klíčem k úspěchu jsou soucit a umění kompromisu. Budete-li vedle svých zohledňovat i přání a potřeby druhých lidí, pak zvýšíte vibraci tohoto domu.